Dohoda o vzájomnej spolupráci

DSC_0401Dňa 19.12.2013 Ing. Rudolf Michalec, riaditeľ Dopravnej akadémie v ŽilineRNDr. Karel Ošlejšekk, riaditeľ Strednej odbornej školy a stredného odborného učilištia Andrého Citroëna v Boskoviciach podpísali „Dohodu o vzájomnej spolupráci.“ Jej zámerom je posilnenie a podpora spolupráce v oblasti výchovno – vzdelávacieho procesu i mimoškolských aktivít (oblasť kultúry, športu, výmenných stáží a iných aktivít, ktoré si partneri dohodnú).

Veríme, že nadviazanie novej cezhraničnej spolupráce prinesie nové možnosti pre zvyšovanie odbornej spôsobilosti pedagógov, výmenu skúsenosti manažmentu a umožní zvyšovanie odbornosti a adaptability žiakov.

DSC_0396 DSC_0397 DSC_0398 DSC_0399 DSC_0402