Už tretíkrát – Diagnostika podvozku motorových vozidiel

DSCF3878Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina dňa 30.10.2013 zahájilo tretíkrát akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Diagnostika podvozku motorových vozidiel“, ktorý bol ukončený  záverečnou   prezentáciou   a   pohovorom   pred   skúšobnou   komisiou   dňa  07.11. 2013.

Vzdelávacieho programu sa zúčastnilo 7 uchádzačov, z toho 1 učiteľ odborných predmetov a 2 majstri odbornej výchovy zo Strednej odbornej školy polytechnickej Ružomberok,  1 učiteľ odborných predmetov zo Strednej odbornej školy Kežmarok a 3 učitelia odborných predmetov Dopravnej akadémie Žilina. Rozsah vzdelávacieho programu bol 10 hodín teórie – dištančne a 40 hodín praktickej prípravy – prezenčne. Obsahom vzdelávania boli tematické celky ako napríklad Kolesá a pneumatiky, Geometria kolies, Diagnostika brzdovej sústavy, Test tlmičov pruženia, Test brzdovej kvapaliny. Vzdelávanie zabezpečovali odborní lektori vzdelávacieho programu s použitím diagnostických prístrojov a zariadení Strediska odbornej praxe na Košickej 2, Žilina . Po ukončení vzdelávacieho programu skúšobná komisia odovzdala uchádzačom osvedčenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania podpísané štatutárnym zástupcom poskytovateľa.

DSCF3883 DSCF3911 DSCF3912 DSCF3916 DSCF3935 DSCF3933 DSCF3929 DSCF3926 DSCF3921 DSCF3938 DSCF3939 DSCF3910 DSCF3944 DSCF3948 DSCF3967 DSCF3963 DSCF3962 DSCF3961 DSCF3958 DSCF3878