Innovation&Creativity Camp: Dopravno – vzdelávací projekt pre študentov stredných škôl

Skills-for-the-future-LogoJunior Achievement Slovensko, n. o. v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pripravili celodennú súťaž pre študentov stredných škôl za účelom zvýšiť povedomie mladých ľudí o bezpečnosti v doprave, dať im vedomosti o inovácii, riešení problémov a taktiež stimulovať ich podnikateľského a podnikavého ducha.

Innovation camp bola celodenná súťaž, kde 51 študentov počas 12 hodín pracovalo na  reálnom zadaní. Študenti súťažili v náhodne sformovaných 3-členných tímov, kde za pomoci konzultantov, svojej kreativity a inovatívnych nápadov hľadali vhodné riešenie nastoleného problému.

blog-junior-achievement-logoNašu školu reprezentovali študenti: František Bačinský, Andrej Mikula, Lukáš Jánošík, Jaroslav Kais, Martin Drexler, Vladimír Chovanec, študenti z III.AP a Vanesa Šimlíková, Terézia Mravcová, Lukáš Šuška, Nikola Volochová, Mária Ďurišová, Dajana Oravcová z III.BP pod vedením Mgr. Márie Sikorovej a Ing. Martiny Čelkovej.

Súťaž prebiehala dňa 14. novembra 2013 v hoteli Holliday Inn v Bratislave.

Video reportáž zo zmieňovanej akcie je na tejto linke (od 7:15).

Bratislava