Burza informácií

DSCF4008Dňa 19. novembra 2013 sa uskutočnil v priestoroch hotela Slovakia v Žiline už siedmy ročník Burzy informácií.

Burza je zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov, stredných škôl a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny!

Naša škola prijala aj tento rok pozvanie na  prezentáciu študijných a učebných odborov pre školský rok 2014 / 2015.

V našom stánku získali návštevníci burzy, žiaci  deviatych ročníkov, ich rodičia, výchovní poradcovia propagačné materiály, prezreli si výrobky našich žiakov z odborného výcviku a prostredníctvom videa  nahliadli do priestorov  školy a  Strediska odborného výcviku na Košickej ulici. Náš stánok, o ktorý bol zo strany deviatakov záujem, krášlili vzácne trofeje našich športovcov, propagačné nástenky, certifikát IES.

Počas prezentácie náš stánok navštívili Ing. Juraj Blanár – predseda Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Igor Choma – primátor mesta Žiliny, PaedDr. Danica Lehotská – generálna riaditeľka sekcie práce MPSVR SR, ktorí popriali Dopravnej akadémii v Žiline veľa úspechov.

Ing. Rudolf Michalec, riaditeľ dopravnej akadémie, poskytol krátky rozhovor o škole prítomnej žilinskej regionálnej televízii Severka.

Našu školu  na Burze informácií prezentovali študenti: Jaro Kais z III.AP, Marián Frnčo z III.BP, Radka Valková a  Andrea Paurová z III. DP a  pedagógovia Mgr. Anna Medviďová a PaedDr. Jana Daubnerová.

DSCF4026  DSCF4035 DSCF4051 DSCF4057DSCF4008DSCF4031