Polytechnická výchova žiakov ZŠ Turie

DSCF3541V rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV), sme na Stredisku odbornej praxe, Košická 2, zabezpečili v dňoch 07.10. a 21.10.2013 časť vyučovacieho predmetu Technika, pre 16 žiakov ZŠ Turie. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. Výuka prebiehala v priestoroch dielni I. ročníka a bola zameraná na získanie vedomosti a odborných zručnosti pri ručnom spracovaní materiálov. Žiakom sa venovali majstri odbornej výchovy p. Peter Daník a p. Marián Paur. Získane vedomosti a zručnosti majú byť nápomocné žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. V tejto forme spolupráce so ZŠ chceme i naďalej pokračovať pričom sa chceme sústrediť hlavne na pilotné školy v rámci projektu RSOV.

DSCF3537 DSCF3538 DSCF3539 DSCF3541 DSCF3542