Návšteva medzinárodného dopravného veľtrhu

DSC07898Dňa 8. 10. 2013  žiaci študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy (II.AP, II.BP, IV.AP) pod vedením Ing. Remetovej a Ing. Rezníčkovej navštívili medzinárodný dopravný veľtrh EUROTRANS v Brne.

Myšlienkou tohto veľtrhu bolo spojiť všetky odbory a druhy dopravy do jedného projektu, takže žiaci mali možnosť získať informácie zo širokej oblasti zabezpečenia dopravného a prepravného procesu v jednotlivých druhoch osobnej i nákladnej dopravy, starostlivosti, údržby, diagnostiky a opráv cestných vozidiel, manipulačnej a obalovej techniky, poradenskej a výskumnej činnosti v oblasti dopravy.

Zaujímavé bolo vidieť i vystavované dopravné prostriedky. Žiakov svojou veľkosťou upútala kombinovaná jazdná súprava zložená z ťahača, návesu a prívesu, takže si neváhali  vyskúšať  pohľad z kabíny vodiča.

Okrem dopravy bol veľtrh zameraný i na oblasť logistiky. V pavilóne A vystavovatelia prezentovali moderné systémy manipulácie, skladovania a priemyselného balenia. Naozaj, bolo na čo pozerať.

Tí, ktorí mali záujem, navštívili aj expozície medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý na výstavisku prebiehal po prvýkrát súbežne s medzinárodným dopravným veľtrhom.

O tom, že sme získali nové zaujímavé poznatky, informácie a materiály, ktoré využijeme v rámci odborných predmetov,  niet pochýb.

 Ing. Remetová, Ing. Rezníčková

DSC07883 DSC07892 DSC07893 DSC07894 DSC07895 DSC07899 DSC07902 DSC07905 DSC07911 DSC07909