Prijímacie konanie pre školský rok 2013/2014

Dopravná akadémia  v Žiline bude konať druhý termín pre nadstavbové  štúdium v nasledovných odboroch:

  • 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
  • 3757 L dopravná prevádzka

Prihlášky je potrebné doručiť na Dopravnú akadémiu v Žiline najneskôr 23.08.2013.

Prijímacie konanie sa bude konať 23.08.2013 o 8. 00 hod. v budove školy.

 

Ing. Rudolf Michalec, v.r.
riaditeľ školy