Divadelné predstavenie Peter Black

titulkaDňa 9.4.2013 sa naši žiaci zúčastnili dvojjazyčného anglicko-slovenského divadelného predstavenia Peter Black. Názov divadelnej hry pripomínajúci v slovenskom preklade hru Čierny Peter nie je náhoda. Počas predstavenia sme sledovali príbeh človeka, ktorý v priebehu jedného dňa prišiel o všetko. Jeho opätovný štart od nuly bol motivovaný základnými ľudskými potrebami ako sú spánok, jedlo, teplo, práca, priatelia a rodina.Postavy, ktoré sa v inscenácii objavili, vytvorili svojím naturelom, jazykom a vizážou pestrú paletu typov a charakterov.Ocenili sme profesionalitu hercov, ich talent a skutočnosť, že traja herci dokázali stvárniť množstvo postáv. Humor a zábava pútali našu pozornosť počas celého predstavenia. Jeho cieľom bolo atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom zdokonaľovať si vedomosti z anglického jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie.

div2div3