Olympiáda v nemeckom jazyku

nemecka-olympiadaDňa 11.12. 2013 sa uskutočnilo školské kolo 24. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D (žiaci stredných odborných škôl bez vekového určenia﴿.

22 žiakov – 12 dievčat a 10 chlapcov  si preverilo svoje jazykové kompetencie v písomnej a ústnej časti. Písomná časť pozostávala z počúvania a čítania s porozumením a gramatického testu. Ústna časť bola  zameraná na opis obrázkov a simuláciu konkrétnych úloh. V oboch disciplínach sa hodnotilo splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Žiaci zvládli jednotlivé úlohy s úsmevom na tvári a mnohí pri rozprávaní skúšobnú komisiu príjemne prekvapili svojou pohotovosťou vo vyjadrovaní, výslovnosťou a bohatou slovnou zásobou.

Odborná skúšobná komisia v zložení PaedDr. Jana Daubnerová, Mgr. Marcela Hubočanová Mgr. Mária Ďuráčiková blahoželá víťazom:

  1. Patrik Orešan – II.  / 94 bodov /
  2. Dominika Frolová –  / 60 bodov /
  3. Michaela Kučavíková – / 59 bodov /
  4. Martin Ondák – / 50 bodov /

Patrikovi Orešanovi prajeme úspešnú reprezentáciu našej školy v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

Mgr. Marcela Hubočanová, Mgr. Mária Ďuráčiková

DSCN1811 DSCN1814 DSCN1818 DSCN1827 DSCN1852 DSCN1853 DSCN1855