SÚŤAŽ V NEMECKOM JAZYKU

DSCF4220Dňa 12. decembra 2013 sa uskutočnila  na našej škole súťaž v nemeckom jazyku pre učebné odbory, ktorej sa zúčastnilo desať žiakov.

Súťažiaci preukázali svoje vedomosti pred skúšobnou komisiou , ktorú tvorili Mgr. Anna Medviďová a Mgr. Katarína Štalmachová.

Zúčastnení žiaci súťažili vo viacerých disciplínach a to v počúvaní nemeckého textu, v čítaní textu s porozumením, v texte z gramatiky a v opise obrázku.

Konečné bodové ohodnotenie bolo veľmi tesné.

Víťazmi súťaže sa stali:

  1. miesto: Jakub Macík           III. BU     38 b
  2. miesto: Vladimír Kubov        III.BU      34b
  3. miesto: Lukáš Pecko           III.AU      33b

Veľmi nás teší, že aj v učebných odboroch je záujem o štúdium nemeckého  jazyka.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu a dopoludnie strávené v príjemnej pracovnej atmosfére.

Tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

DSCF4209 DSCF4215 DSCF4216 DSCF4217 DSCF4218 DSCF4220