Dopravná akadémia - hlavná budovaDopravná akadémia - InternátDuálny systém vzdelávaniaDopravná akadémia - AutoškolaDopravná akadémia - Telocvičňa

Exkurzia na Vodné dielo Žilina

Dňa 11. 02. 2020 sa žiaci z triedy II.AU  zúčastnili exkurzie na  Vodné dielo Žilina. Do dnešného dňa  poznali  VD len  ako miesto oddychu Žilinčanov. Teraz však mali možnosť pozrieť sa i do vnútorných priestorov elektrárne.

Pokračovať v čítaní „Exkurzia na Vodné dielo Žilina“

Voľná pozícia: ŠKOLSKÝ PEDAGOGICKÝ PSYCHOLÓG

Názov pracovnej pozície: ŠKOLSKÝ PEDAGOGICKÝ PSYCHOLÓG
Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina
Termín nástupu do práce: predpokladaný termín je od 01.04.2020
Rozsah úväzku: 100%
Počet obsadzovaných miest: 1
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 09.03.2020

Pokračovať v čítaní „Voľná pozícia: ŠKOLSKÝ PEDAGOGICKÝ PSYCHOLÓG“

Voľná pozícia: PEDAGOGICKÝ ASISTENT

Názov pracovnej pozície: PEDAGOGICKÝ ASISTENT
Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina
Termín nástupu do práce:   predpokladaný termín je od 01.04.2020
Rozsah úväzku: 100%
Počet obsadzovaných miest: 2
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 09.03.2020

Pokračovať v čítaní „Voľná pozícia: PEDAGOGICKÝ ASISTENT“

Simulované Školské voľby 2020

5. februára 2020 sa študenti našej školy zapojili do  simulovaných Školských volieb 2020.  Študentské voľby na celom Slovensku organizuje tím aktívnych študentov z celého Slovenska pod záštitou Rady mládeže Bratislavského kraja RMBRK, v spolupráci so školami, samosprávnymi krajmi a ďalšími organizáciami.

Pokračovať v čítaní „Simulované Školské voľby 2020“

NA POTULKÁCH: Milo Daníšek: „Pacific Crest Trail poznačí do konca života.“

V rámci predmetu dopravná geografia sme 07. 02. 2020 zorganizovali stretnutie s cestovateľom Miloslavom Daníškom a žiaci I.AP, I.BP a II.AP sa mohli zážitkovou formou oboznámiť s nevšednými dobrodružstvami žilinského rodáka.

Pokračovať v čítaní „NA POTULKÁCH: Milo Daníšek: „Pacific Crest Trail poznačí do konca života.““

Keď sa vracajú do školy bývalí vynikajúci študenti

Jedným z  mimoriadne schopných a šikovných študentov – absolventov našej školy – je aj Ing. Michal Ballay, PhD., odborný asistent na Katedre technických vied a informatiky ŽU. 

Pokračovať v čítaní „Keď sa vracajú do školy bývalí vynikajúci študenti“

Železničná doprava v praxi

Dňa 05.02.2020 sa žiaci I.AP triedy pod vedením Ing. Emerencie Remetovej zúčastnili odbornej exkurzie v priestoroch Oblastného riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky v Žiline. Oblastné riaditeľstvá (OR) zabezpečujú pre celú sieť ŽSR prierezové, obslužné a technické činnosti. Hlavným predmetom činnosti OR je riadiť, organizovať a koordinovať dopravnú činnosť a vytvárať organizačné predpoklady na plnenie objednávok užívateľov železničnej infraštruktúry.

Pokračovať v čítaní „Železničná doprava v praxi“