Dopravná akadémia - hlavná budovaDopravná akadémia - InternátDuálny systém vzdelávaniaDopravná akadémia - AutoškolaDopravná akadémia - Telocvičňa

BIELA PASTELKA

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Prostredníctvom každoročnej zbierky, jednej z najväčších na Slovensku, sa nadácia snaží začleniť slabozrakých ľudí do bežného života. Pomáhajú im prostredníctvom špeciálnych rehabilitačných programov zameraných na výcvik chôdze s bielou palicou, Braillovým písmom, sprístupňovaním informácií a iných špeciálnych zručností.

Pokračovať v čítaní „BIELA PASTELKA“

ŽUPNÁ KALOKAGATIA

Pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej sa v tomto roku, vzhľadom na podnety zo strany účastníkov, konala Župná kalokagatia v nezvyčajnom termíne- nie na konci školského roka, ako to bolo za posledné roky, ale až  začiatkom nového školského roka, v termíne 19.09.2019.

Pokračovať v čítaní „ŽUPNÁ KALOKAGATIA“

Strečniansky hrad zahalený v angličtine

Európsky deň jazykov nám opäť priniesol príležitosť opustiť školské lavice a zažiť výnimočný deň. Hlinkovo námestie sa v ranných hodinách premenilo na pátracie územie. Skupinky študentov II.BP hľadali schované indície, aby mohli správne vyplniť pripravenú tajničku, ktorá bola zameraná na slovnú zásobu stredovekého obdobia. Vyučujúca anglického jazyka Mgr. A. Pikorová odmenila prvých úspešných riešiteľov jednotkami.

Pokračovať v čítaní „Strečniansky hrad zahalený v angličtine“

Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti,
ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v
prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale ja v zahraničí.

Pokračovať v čítaní „Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi“