Dopravná akadémia - hlavná budovaDopravná akadémia - InternátDuálny systém vzdelávaniaDopravná akadémia - AutoškolaDopravná akadémia - Telocvičňa

Naše originálne čitateľské denníky

Môj originálny čitateľský denník je názov súťaže, ktorú už po 4-krát vyhlásil Odbor školstva a športu ŽSK. Po prvý raz sme sa do tejto súťaže zapojili aj my, a tak počas celého druhého polroka vybraní žiaci z I. AP a I. BP  čítali a následne spracúvali prečítané knihy podľa vlastného výberu, aj podľa výberu vyučujúcej slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzany Bučkovej. Dôraz sme kládli na obsahový rozbor diel, charakteristiku postáv, citácie a parafrázy, aktuálnosť spracúvanej tematiky, vyjadrenie vlastného názoru na ňu.

Pokračovať v čítaní „Naše originálne čitateľské denníky“

Aj žiaci SOŠD sú stále deťmi

Dňa 31.05.2019 bolo v jedálni Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline prichystané milé detské prekvapenie. V rámci obedňajšej prestávky sa medzi nimi objavili rozprávkové bytosti, ktoré im spestrili náročný školský život a pripomenuli, že aj oni boli a stále sú deťmi. Veď samotné učenie, písanie, rozprávanie, no koho by to bavilo, keď bolo vonku tak krásne.

Pokračovať v čítaní „Aj žiaci SOŠD sú stále deťmi“

SEPAROVANIE PLASTOVÉHO ODPADU V ŠI

Plasty patria medzi najrozšírenejšie druhy obalových materiálov . Plastov sa vyrába veľké množstvo. Z celkového množstva komunálnych odpadov plasty predstavujú zhruba 11%  a väčšina z nich je pomerne efektívne recyklovateľná. Ich separáciou šetríme primárne zdroje a znižujeme množstvo odpadov ukladaných na skládkach.

Pokračovať v čítaní „SEPAROVANIE PLASTOVÉHO ODPADU V ŠI“

Školský výlet III.BM triedy

Dňa 23. 05. 2019 sa trieda III.BM zúčastnila školského výletu pod vedením triednej učiteľky Mgr. Janky Moravčíkovej. Po stretnutí sa na Hlinkovom námestí sme sa spoločne presunuli na Hliny 7 do budovy Junioru, kde sa nachádza Darkside Laser aréna.

Pokračovať v čítaní „Školský výlet III.BM triedy“

Exkurzia Varico s.r.o. – prášková lakovňa, Žilina

Dňa 22. mája 2019 sa trieda III.AU zúčastnila odbornej exkurzie v podniku „Varico“s.r.o. Žilina – prášková lakovňa, ktorá sa zaoberá povrchovou úpravou kovových predmetov rôzneho tvaru i veľkosti. Povrch je upravovaný práškovou náterovou látkou.

Pokračovať v čítaní „Exkurzia Varico s.r.o. – prášková lakovňa, Žilina“

Medzinárodná konferencia SLOVENSKO – ČESKO, križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov

Dňa 16. mája 2019 sa žiaci II.AP, študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy, pod vedením Ing. Drahnovej a Ing. Mihovej zúčastnili medzinárodnej konferencie Slovensko – Česko, križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov, ktorá sa uskutočnila v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline.

Pokračovať v čítaní „Medzinárodná konferencia SLOVENSKO – ČESKO, križovatka dopravných, ekonomických a ekologických záujmov“