Dopravná akadémia - hlavná budovaDopravná akadémia - InternátDuálny systém vzdelávaniaDopravná akadémia - AutoškolaDopravná akadémia - Telocvičňa

EXPERT geniality show -13 úspešných žiakov našej školy získalo 22 diplomov

expert geniality showTento ročník sa do súťaže zapojilo 8001 žiakov z 386 škôl z celého Slovenska. Patrik Kubička, Jakub Pešula, Pavol Švelka, Denis Kostolný, Mário Masár, Matej Cabaj, Jakub Jurík, Miloš Lašček, Martin Bugáň, Juraj Zicho, Enrica Rendeková, Daniel Štrbák, Jozef Burian získali 22 diplomov vo svojej vekovej kategórii z vybranej témy a v celkovom poradí sa umiestnili na 1. – 100. mieste v súťaži Expert geniality show.

Súťaž EXPERT geniality show spočívala vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolil spomedzi týchto ponúknutých tém: Pokračovať v čítaní „EXPERT geniality show -13 úspešných žiakov našej školy získalo 22 diplomov“

Rozvíjanie finančnej gramotnosti u seniorov

Snímka0045Spolupráca dopravnej akadémie a Jednoty dôchodcov v Žiline pokračuje.

V dňoch od 18. 03. 2013 do 21. 03. 2013 prebieha na SOP Košická 2, Žilina program s názvom „Finančná gramotnosť“. Program je určený pre seniorov na získanie základných a dôležitých informácií z oblasti financií.

Celý program je pod záštitou „Nadácie pre deti Slovenska“, ktorá prostredníctvom svojich vyškolených pracovníkov umožňuje poskytnúť základné informácie z oblasti financií širokej verejnosti. Dopravná akadémia v Žiline má dvoch vyškolených pracovníkov (Ing. Mária Vítová, PhD. , Ing. Martina Čelková), ktorí realizujú tento projekt už po druhýkrát. Pokračovať v čítaní „Rozvíjanie finančnej gramotnosti u seniorov“

Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

socV utorok 5. marca 2013 sa konala v Spojenej škole Hlinská, Žilina okresná prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Do okresného kola postúpilo 7 prác zo súťažných odborov 01 – Problematika voľného času /3 práce/ , 11 – Informatika /1 práca/, 13 – História, filozofia, právne vedy /1 práca/ a 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie /2 práce/.

Práce sa v okresnom kole SOČ umiestnili v nasledovnom poradí: Pokračovať v čítaní „Okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti“

Darovaný automobil KIA Ceed Wagon

2007_Kia_ceed_sporty_wagon_2Dňa 26. februára 2013  viceprezident  útvaru, Administratíva spoločnosti Kia Motors Slovakia, Kyo-Man Song  v priestoroch Vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch  slávnostne odovzdal zástupcom stredných odborných škôl z celého Slovenska  (SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto, SOŠ strojnícka Považská Bystrica, Spojená škola Martin, SPŠ Poprad, SOŠ sv. Jozefa robotníka Žilina, Dopravná akadémia Žilina) a Žilinskej univerzite 6 automobilov a jeden diagnostický prístroj na vzdelávacie účely. Pokračovať v čítaní „Darovaný automobil KIA Ceed Wagon“

Deň otvorených dverí 2013

DSCF2922Dňa 19.februára 2013 sa už po druhýkrát v tomto školskom roku uskutočnil Deň otvorených dverí.

Našu školu navštívilo 234 žiakov základných škôl. Medzi hosťami boli aj výchovné poradkyne a rodičia. Hostí privítal riaditeľ školy Ing. Rudolf Michalec a oboznámil ich so študijnými a učebnými odbormi pre školský rok 2013/2014. Zaujímavo rozprával o aktivitách v škole a tiež o Stredisku odbornej praxe na Košickej ceste 2 v Žiline. Po príhovore nasledoval kultúrny program. Pokračovať v čítaní „Deň otvorených dverí 2013“

Dvadsať rokov samostatnosti Slovenskej republiky

DSCF296220.februára 2013 sa uskutočnilo školské kolo vedomostnej súťaže, ktorej cieľom bolo pripomenúť si 20. výročie samostatnej Slovenskej republiky a významné udalosti v jej histórii. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov, ktorí vypracovali písomný vedomostný test. Školská komisia – Mgr. Z. Kovárová, Mgr. Z. Majchráková, Mgr. M. Ujháziová – rozhodla na základe výsledkov testov o umiestnení súťažiacich. Pokračovať v čítaní „Dvadsať rokov samostatnosti Slovenskej republiky“

Valentínska kvapka krvi 2013

vkk_13_03V dňoch od 14. 02. 2013 do 21. 03. 2013 sa v spolupráci so Slovenským Červeným krížom v Národnej transfúznej stanici v Žiline organizuje „Valentínska kvapka krvi“, pričom sa uvedenej akcie dňa 15. 02. 2013 zúčastnili aj žiaci z dopravnej akadémie pod vedením Mgr. Ferdinanda Papaja. Pokračovať v čítaní „Valentínska kvapka krvi 2013“

Stretnutie výchovných poradcov

Ing. Rudolf Michalec, Milan Hrušla a Mgr. Anna MedviďováDňa 5. februára 2013 sa v jednej z najmodernejších tried v škole uskutočnilo stretnutie výchovných poradcov ZŠ.  K profesionálnej prezentácii školy pomocou IKT prispela elektronická katedra, dataprojektor spolu s ineraktívnou tabuľou. Pokračovať v čítaní „Stretnutie výchovných poradcov“