Dopravná akadémia - hlavná budovaDopravná akadémia - InternátDuálny systém vzdelávaniaDopravná akadémia - AutoškolaDopravná akadémia - Telocvičňa

Cooperation – Transport Academy in Žilina (DA) and the local branch of The Unity of Pensioners in Slovakia, Žilina (ZO JDS)

DSCF3834This school year, the Transport Academy continues its cooperation with ZO JDS in Žilina. The first meeting was held on October 23, 2013 in the premises of the Transport Academy, where seniors and students met for a little bit of competition. After all, each of us was once a child, competitive and playful. So let it happen again. Pokračovať v čítaní „Cooperation – Transport Academy in Žilina (DA) and the local branch of The Unity of Pensioners in Slovakia, Žilina (ZO JDS)“

Cambridge deň

1Dňa 23.10.2013 sa v rámci anglického projektu Penfriends konal v našej škole tzv. Cambridge day na počesť stého výročia celosvetovo známych Cambridge certifikátov. Akcia sa konala v zasadačke Dopravnej akadémie v Žiline, kde žiaci I.DP a IV.BP pod vedením učiteľov Mgr. Saláta a Mgr. Makúchovej pracovali na tematických projektoch. Pokračovať v čítaní „Cambridge deň“

Návšteva Literárneho múzea v Martine

týždeň slovenských knižnícV rámci Medzinárodného týždňa knižníc sa v dňoch 21. – 25. 10. 2013 zúčastnili žiaci 1.AP 1.BP 1.DP 1.AM  s vyučujúcimi SJL exkurzie v Krajskej knižnici v Žiline.

Pracovníčka knižnice žiakom pomocou audiovizuálnej techniky priblížila základné poznatky fungovania knižnice – registrácia členov, spôsob vypožičania, dobu trvania vypožičania kníh. Prezentovala prehľad publikácií v knižnici od najstarších až po súčasné. Uviedla stručný vývoj knižnice- od založenia po prítomnosť. Pripomenula aj významné výročie pre slovenské písomníctvo, kultúru a vzdelávanie – 1150 rokov od príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy. V závere prednášky oboznámila žiakov s jednotlivými oddeleniami knižnice.

Na záver exkurzie niektorí žiaci využili možnosť bezplatného zaregistrovania sa za člena knižnice.

nnnnnnn

Žilinský krajský festival vedy a techniky 2013

DSC09041-titulDňa 11. októbra 2013 sa v priestoroch Gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha v Martine uskutočnil Krajský festival vedy a techniky: organizátormi podujatia bolo uvedené gymnázium a AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku). Na tomto festivale mali možnosť predstaviť svoje bádateľské projekty z oblasti vedy a techniky všetci starší žiaci ZŠ a žiaci stredných škôl z celého Žilinského kraja. Festivalu sa zúčastnilo celkovo 8 projektov z rôznych oblastí prírodných a technických vied. Pokračovať v čítaní „Žilinský krajský festival vedy a techniky 2013“

Oxford predtestovanie

oxford pics2Dňa 22.10 2013 sa v učebni A 109 už po piaty raz konalo tzv. Oxford predtestovanie zamerané na online testovanie v anglickom jazyku. Tentoraz si test vyskúšali žiaci štvrtých ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia. Test pozostával z dvoch častí: úvodné gramatické úlohy s výberom odpovedí a následný odposluch s označovaním správnych odpovedí. Pokračovať v čítaní „Oxford predtestovanie“

Spolupráca – Dopravná akadémia v Žiline (DA) a Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovenska v Žiline ( ZO JDS)

DSCF3834Podobne ako v minulom roku, aj tento školský rok spolupracuje DA so ZO JDS v Žiline. Prvé stretnutie sa uskutočnilo dňa 23. októbra 2013 v priestoroch dopravnej akadémie, kde si seniori a študenti prišli trošku zasúťažiť. Veď, každý z nás bol raz dieťa , súťaživé a hravé. Prečo si to teda nezopakovať.  Pokračovať v čítaní „Spolupráca – Dopravná akadémia v Žiline (DA) a Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovenska v Žiline ( ZO JDS)“

Polytechnická výchova žiakov ZŠ Turie

DSCF3541V rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV), sme na Stredisku odbornej praxe, Košická 2, zabezpečili v dňoch 07.10. a 21.10.2013 časť vyučovacieho predmetu Technika, pre 16 žiakov ZŠ Turie. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. Pokračovať v čítaní „Polytechnická výchova žiakov ZŠ Turie“