Príprava projektu a prezentácie v anglickom jazyku

Pomaly sa blíži koniec školského roka a my sme si ho spestrili zaujímavou aktivitou, nakoľko projektové vyučovanie predstavuje modernú vyučovaciu metódu, ktorá  žiakovi umožňuje vo výraznej miere „učenie pre život“. Išlo o prehliadku fantázie, tvorivosti a jazykových zručností.

Dňa 21.06.2024 sa uskutočnila pre študentov  prvého a druhého ročníka súťaž Príprava projektu a prezentácie v anglickom jazyku.  Súťaž bola zameraná na prípravu vlastnej prezentácie na tému, ktorú si žiak vylosoval.

  • Adam uviedol dôvody, prečo dáva do pozornosti ostatným jeho obľúbený animovaný film Spider Man: Cez paralelné svety.
  • Daniela prezradila hudobné úspechy a rôzne perličky zo života speváka Separa.
  • Samuel opísal, v čom spočíva jedinečnosť športovca Maxa Verstappena.
  • Dávid priblížil profesionálnu hokejovú kariéru Austona Matthewsa.
  • Veronika a Lukáš nám predstavili nielen svojich zahraničných priateľov, ale aj plán cesty

a miest, ktoré chcú na Slovensku navštíviť.

  • Šimon opísal aktuálne problémy v rámci životného prostredia, s ktorými bojuje súčasný svet a vyjadril svoj názor na našu „zelenú“ planétu.
  • Miroslav nám odporučil, prečo je podľa neho zaujímavé navštíviť Floridu a popísal jednotlivé miesta s ich zaujímavosťami a jedinečnosťami vrátane aktivít, ktoré sú pre ňu charakteristické.
  • Viktória nám priblížila kultúru, jedlo a náboženstvá krajiny vychádzajúceho slnka – Japonska.
  • Mário objasnil dôvody, prečo mladí ľudia nežijú zdravo, aký dopad má nezdravé stravovanie na zdravie ľudí a odporučil nám, čo všetko sa dá robiť pre zdravý životný štýl.

 Pri tejto aktivite sa taktiež kládol dôraz na zručnosti IKT, keďže študenti si na základe zozbieraných informácií pripravili prezentácie o nimi vyžrebovanej téme. Tvorba prezentácie si od nich vyžadovala  nielen nájsť a spracovať zodpovedajúci obsah, ale aj ovládať zručnosti pri práci s informačno-komunikačnými technológiami a prácu s programom PowerPoint alebo Canva.

Cieľom súťaže bolo zlepšiť komunikačné kompetencie študentov v anglickom jazyku prostredníctvom vlastných prezentácií. Svoje výstupy prezentovali pred ostatnými súťažiacimi a odbornou komisiou, ktorú tvorili Mgr. IvanaKubalováMgr.PaulaPanáková. Táto netradičná forma výučby cudzieho jazyka sa stretla s veľkou odozvou, pretože si mohli v praxi vyskúšať úroveň svojich vedomostí a zároveň kreatívne spracovať tému.

Mnohí študenti sú schopní pripraviť veľmi kvalitné práce, ale chýbajú im skúsenosti s ich prezentáciou. Táto aktivita  im poskytla priestor, aby sa rozvíjali aj v tejto oblasti.

Veríme, že táto súťaž ich natoľko oslovila, že sa podobnej akcie  zúčastnia aj budúci školský rok.

VÝSLEDKY:

PoradieTriedaMenoTéma
1.II.BMŠimon GabajWill our environment – Planet be destroyed?
2.II.CPMiroslav KapitulčínCountry or place I would like to visit
3.II.APViktória ŠoškováCountry or place I would like to visit

Prijmite pozvánku na prehliadku ukážok víťazných odpovedí:

1) Šimon Gabaj 1 = https://drive.google.com/file/d/10Hd0ehLCuOW3UUWEGHTYCsx3P5SW49xW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1z-QNmrLBIcSnZ3PtHuyCRpK-eP2DY9me/view?usp=sharing

2) Miroslav Kapitulčín = https://drive.google.com/file/d/18MyCuudqOnuqy2IiMUzNsneh1ZBFrKV6/view?usp=sharing

3) Viktória Šošková https://drive.google.com/file/d/1nrG4evpeKILsGyGd1xs_wnK3dqgqtJYo/view?usp=sharing

Mgr. Ivana Kubalová