Esplanade Ensana Health Spa Hotel**** Kúpele Piešťany

Dňa 18. 06. 2024 sa žiaci II.BP a II.AP spolu s pedagogickým dozorom Mgr. Jankou Dutkovou  a Ing. Janou Kostolnou  zúčastnili odbornej exkurzie – prehliadky štvorhviezdičkového hotela Esplanade.

Esplanade Ensana Health Spa Hotel je súčasťou moderného kúpeľného komplexu Ensana Health Spa Resort. Nachádza sa v príjemnom a pokojnom zelenom parku, v centrálnej časti piešťanského Kúpeľného ostrova. Je priamo spojený s impozantným Ensana Health Spa, kde sa ponúkajú všetky liečebné procedúry. Počas pobytu v hoteli môžu klienti relaxovať v novom vodnom a saunovom svete s vnútorným a celoročne otvoreným   vonkajším termálnym bazénom.

Komplexom nás sprevádzala pracovníčka Guest sevisu Andrea Horňáková, ktorá nám poskytla mnohé zaujímavé informácie o hoteli, jeho histórii a súčasnosti. Prezreli sme si rôzne typy izieb – Komfort, Premium, Premium plus, Superior, odbytové strediská – Orchidea, Rosa, Calla, Balnea Health Spa wellnes a relax.  Žiaci sa zapájali do diskusie a pýtali sa na rôzne zaujímavosti súvisiace s hotelom.

Získané informácie sú pre študentov obohatením odborných vedomostí nielen z teoretického, ale predovšetkým z praktického hľadiska pri zabezpečovaní kúpeľnýchubytovacích, stravovacích, kongresových a doplnkových služieb hotelového zariadenia.

K celkovej pohode počas odbornej exkurzie  prispelo i príjemné slnečné počasie, ktoré bolo  naším spoločníkom.

Ďakujeme žiakom za dochvíľnosť, príkladné správanie a vzornú reprezentáciu školy.

 Ing. Jana Kostolná