Young Car Mechanic

V dňoch 22. 01. a  28. 01.2020 sa 70 našich žiakov zo študijných odborov mechanik elektrotechnik a autotronik zúčastnilo súťaže Young Car Mechanic, ktorej školským koordinátorom bol Ing. Roman Pšanecký.

Young Car Mechanic je medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl. Hlavným cieľom je spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy a nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a servisu motorových vozidiel. V roku 2019 sa celoeurópskeho kola súťaže Young Car Mechanic zúčastnili víťazi z jednotlivých krajín, v ktorých prebehlo jej národné kolo, a to z Bulharska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny.

https://www.youngcarmechanic.sk/