Pokyny k otvoreniu školského roku 2020/2021

V súlade s vydanými pokynmi MŠVVaŠ SR a pokynmi riaditeľky školy bude otvorenie školského roku 2020/2021 dňa 02.09.2020 prebiehať nasledovne.


Potrebné tlačivá

  • Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (DOC) (PDF)
  • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu (DOC) (PDF)