Výzva: Nákup zdvíhacej plošiny

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez elektronickej aukcie.

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.

Predpokladaná cena: 15750,00 € bez DPH

Prílohy


Update 17.08.2020: Zákazka č.6075_Tendernet_Nákup z zdvíhacej plošiny bola z dôvodu nedostatočného počtu uchádzačov zrušená.