Pozastavenie autoškoly

Oznamujem všetkým,

na základe mimoriadneho zasadnutia vlády Slovenskej republiky dňa 15.3.2020 bolo schválené Uznesenie vlády Slovenskej republiky č 113/2020 k informácii o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku.

Na základe uvedeného Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 15.3.2020 opatrenie č. OLP/2595/2020, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení. Z tohto dôvodu v uvedenom období  musia byť uzatvorené aj všetky prevádzky autoškôl

Vzhľadom k uvedenému, pozastavujem činnosť Autoškoly pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žiline na dobu do odvolania.

 

V Žiline dňa 16.03.2020

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA
riaditeľka školy