Finančná sloboda

Dňa 21.12. 2018 sa žiaci III.AP a I. AN zúčastnili v priestoroch OVB Allfinanz Slovensko vzdelávacej  aktivity  tejto finančnej spoločnosti, ktorej cieľom bolo zvýšiť finančnú gramotnosť študentov.

Projekt finančnej gramotnosti realizuje najväčšia finančná sprostredkovateľská spoločnosť  OVB Allfinanz Slovensko a. s. Ide o nekomerčnú a neziskovú aktivitu tejto finančnej spoločnosti, ktorej cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť na základných, stredných či vysokých školách.

OVB Allfinanz Slovensko pripravilo pre študentov stolovú spoločenskú hru na zlepšenie finančnej gramotnosti. Počas hry s moderátorom Martinom Tomčalom, finančným poradcom  spoločnosti, sa žiaci v štvorčlenných skupinách starali o finančné plánovanie fiktívnej rodiny. Každá skupina  dostala  do opatery manželský pár vo veku 30 rokov a prechádzala  s nimi 30 rokov ich života. Uzatvárala im finančné produkty, čelila rôznym nástrahám života. Žiaci  mali možnosť vkladať peniaze na termínovaný účet, jednorazovo alebo pravidelne investovať peniaze do otvorených podielových fondov. Tiež mali k dispozícii stavebné sporenie a mohli sporiť v doplnkovom dôchodkovom sporení. V prípade nedostatku peňazí si mohli zobrať hypotekárny úver na zabezpečenie bývania pre rodinu, o ktorú sa starali, či spotrebný úver.  Čo sa týka poistných produktov, k dispozícii mali  kapitálové životné poistenie, poistenie trvalých následkov úrazu, poistenie dočasnej pracovnej neschopnosti a poistenie smrti úrazom. Mohli si poistiť aj nehnuteľnosť a domácnosť.

Produkty v hre mali veľa vlastností reálnych produktov, preto sa pri rozhodovaní vychádzalo z reálneho sveta a podmienok. Účelom hry bolo splniť všetky ciele rodiny:

  1. vlastná nehnuteľnosť na bývanie
  2. veľký cieľ rodiny (napr. vzdelávanie detí, dovolenka, chata…)
  3. cieľ najväčší a hlavný – finančná nezávislosť aspoň vo veku 60 rokov rodičov.

Táto hra poskytla žiakom pútavý herný zážitok založený na praktických informáciách   z osobných financií, ktoré im pomôžu v reálnom živote.

Ing. Jana Kostolná, Ing. Monika Fabiniová