Project fair 2018

V stredu 17. 10. 2018 sa v priestoroch Rektorátu Žilinskej univerzity konalo podujatie Project fair 2018. Študenti I.BP a II.BP sa spolu so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Kyklošovou a Mgr. Pikorovou vďaka tomuto podujatiu dozvedeli, ako sa zapojiť do projektov Erasmus podporovaných z finančných zdrojov EÚ.

Inšpirovali nás pútavé prezentácie i príjemný rozhovor s priamymi účastníkmi EÚ projektov z Gymnázia v Tvrdošíne (trvalo udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia) a Spojenej školy v Martine (riešenie rómskej otázky na Slovensku -tolerancia).

Jednotlivé infostánky svojich návštevníkov informovali o nových možnostiach a výzvach, poradili, ako uspieť s predkladaným projektom, poskytli príležitosť precvičiť si šedú mozgovú kôru.

Na záver nás čakalo chutné občerstvenie.

Veríme, že v blízkej budúcnosti zúročíme informácie z tohto podujatia pri predkladaní nášho vlastného projektu a dotiahneme to do úspešného konca.