Š t v r t k o v é popoludnie žiakov ŠI

  1. september 2018 bol dňom viacerých aktivít v meste Žilina, na ktorých sa zúčastnili aj žiaci zo školského internátu, či už s vychovávateľkou alebo individuálne.

Prvou bola akcia spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorá odštartovala po prvýkrát septembrovú kampaň Mesiac finančnej  gramotnosti. Jej cieľom bolo upozorniť na dôležitosť finančného vzdelávania a na zvyšovanie finančného rozhľadu a poznania ekonomických vzťahov, ktoré sú bežnou súčasťou každodenného dňa.  Kampaň preverovala aj tzv. finančný kvocient (FQ) Slovákov a snažila sa účastníkov naučiť finančne plánovať. Akcia sa konala v štyroch mestách Slovenska, medzi ktorými nechýbala Žilina, Mirage Shopping Center. Zapojením do testovania FQ bolo  deväť žiakov zo školského internátu zaradených do žrebovania o 3x iPad.

Druhou veľkou akciou, na ktorej nemohli chýbať ani naši žiaci zo školského internátu bola žilinská plavecká štafeta. Účasťou na jubilejnom 10. ročníku sa rozhodli  urobiť niečo pre svoje zdravie a navyše získať i malý darček. Keďže sa akcia uskutočnila v čase od 6.00 hod. do 20.00 hod. v Mestskej plavárni v Žiline, žiaci sa mohli zúčastniť aj v popoludňajších hodinách, vo svojom voľnom čase, čo bolo veľmi chvályhodné. Traja žiaci zo školského internátu sa snažili pomôcť obhájiť prvenstvo medzi slovenskými mestami a získať suvenír od mesta Žilina. Akcia bola motivačná pre žiakov aj tým, že vstup bol voľný a pre každého plavca bola pripravená aj jedna voľná vstupenka na plaváreň.

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za aktívne a zmysluplné trávenie voľného času!