Martin – zážitky a história

Dňa 22.05.2018 sa žiaci z I.BP triedy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Adriánou Pikorovou v rámci projektu „Medzník slovenského národa – vznik ČSR v roku 1918“ zúčastnili exkurzie v Martine.

Exkurziou v Martine si rozšírili vedomosti o Martinskej deklarácii, osobnostiach slovenského národného živote, o živote slovenského maliara, Martina Benku, ktorého život bol prepojený s českým prostredím. Autentické prostredie, priame zážitky prispeli k uvedomeniu si úcty a obdivu k Slovensku i korene s dejinami spoločného štátu.

Nenápadný dom na Kuzmányho ulici. Je súčasťou Slovenského národného múzea v Martine – Múzeum Martina Benku, akademického maliara. Autor tu nielen býval, ale aj tvoril. Jeden deň v týždni mal vyhradený pre návštevníkov.

Aj my sme mali jedinečnú príležitosť pokochať sa originálmi tohto významného slovenského maliara.

Výnimočný bol v tom, že sa inšpiroval svojou vlastnou fantáziou, nekopíroval cudzie prvky. Hlavnými postavami sú obyčajní ľudia, ktorých zachytáva v práci – na poli, v horách, ale aj v slávnostných chvíľach – v krojoch, ktoré boli typické pre Oravu a Kysuce.

Veľa zaujímavostí sme sa dozvedeli od pani lektorky, ktorá nám o Martinovi Benkovi prezradila aj niečo viac:

  • hodnota umeleckého diela v dražbe má cenu 170 tisíc eur

  • nebol ženatý, celý majetok venoval štátu

  • ilustroval známe knihy: Červené víno, Detvan, Hájnikova žena

  • zhotovil 9 huslí

Zbierka výtvarných prác Martina Benku nás veľmi zaujala. Očariť dokáže nielen písané slovo, ale aj výtvarné diela, ktoré majú svoju umeleckú hodnotu pre náš duchovný život.

V rámci našej exkurzie sme navštívili aj miesto posledného odpočinku významných osobností slovenského života – Národný cintorín v Martine. Študenti si chvíľkou ticha uctili slovenských spisovateľov zvučných mien: J. Kráľa, J. Kalinčiaka, J. C. Hronského, S. H. Vajanského, M. Kukučína, E. M. Šoltésovú, J. Smreka, ale aj národných buditeľov: Š. M. Daxnera, J. Francisci – Rimavského či predstaviteľov politického života: F. Čatloša, M. Hodžu, M. Dulu i J .Lettricha.

Na tomto pokojnom mieste sme sa zamysleli aj nad posolstvami, ktoré nám, mladšej generácii, títo dejatelia zanechali.

Cestou na Národný cintorín sme sa zastavili aj pri pamätnej tabuli venovanej signifikantnému aktu v dejinách slovenského národa. Vďaka nej sme sa dozvedeli, v ktorej budove bola podpísaná dôležitá zmluva v histórii Slovákov- Martinská deklarácia. Ide o dokument z 30. októbra 1918, kde sa účastníci prihlásili k seba určovaciemu právu národov a ustanovili Slovenskú národnú radu za jedinú predstaviteľku, ktorá mohla vystupovať v mene slovenského národa.