Zábavno-súťažné podvečery v ŠI

Koncom mesiaca apríla sa žiaci školského internátu zabavili asúťažilimedzi výchovnými skupinami.

Vychovávateľky pripravili pre žiakov program na tri podvečery. Súťaž mala 4 časti, bola rozdelená na dva dni a ten tretí deň – podvečer bol vyhodnocovací. Súťažili 4 družstvá, každé pozostávalo zo štyroch žiakov.

V pondelok 23. apríla si žiaci zmerali sily vo vedomostnom kvíze, kde odpovedali na otázky z oblasti dopravy, literatúry, hudby, etiky a spoločenského správania a z vedomostí – Žilina a okolie.

Druhou časťou súťaže bola zručnosť: žiaci mali za úlohu vytvoriť geometrický útvar presných rozmerov, kocku.

Podvečer súťažiaci súperili v športovejčasti, kde si  zmerali sily v dvoch disciplínach – hod loptičkou do koša a preťahovanie lana.

V utorok 24. apríla súťaž pokračovala kuchárskou časťou, v ktorej mali súťažiaci pripraviť ovocný alebo zeleninový šalát pre 6 osôb. Potrebné suroviny, na ktoré dostali financie v hodnote 5 € si mali sami zabezpečiť.

Na priebeh súťaže dozerala hodnotiaca  komisia, ktorú tvorili žiaci aj vychovávateľky. Tí kontrolovali, hodnotili, ochutnávali a prideľovali body za dosiahnuté výkony.

Vo štvrtok 26. apríla nasledovalo vyhodnotenie súťaže. Zúčastnení žiaci boli pochválení za svoj aktívny prístup, získali sladké odmeny a tí najlepší aj dve pizze pre družstvo.