Adam František Kollár – „slovenský Sokrates“, rodák z Terchovej

Knihovník, historik. Neznámy na Slovensku, známy vo Viedni.

V Krajskej knižnici v Žiline je sprístupnená výstava jeho celoživotnej činnosti, pôsobenia na viedenskom dvore.

20.4.2018 si ju pozreli aj študenti I.BM s vyučujúcou Mgr. O. Černekovou. Získali veľa informácií o jeho pôsobení vo Viedni – mal veľkú záľubu v jazykoch – ovládal všetky slovanské jazyky, niekoľko arabských jazykov. Stal sa knihovníkom cisárskeho dvora, dvorným radcom Márie Terézie. Prednášal dejiny, diplomatiku, a štátne právo na Viedenskej univerzite. Pričinil sa o školské reformy Márie Terézie v roku 1777.

Vlastnil jednu z najväčších súkromných knižníc, písal vedecké historické práce. Od panovníčky Márie Terézie získal šľachtický titul.

A. F. Kollár bol ojedinelým zjavom slovenskej inteligencie, vzdelanec európskeho formátu. Aj keď dosiahol vysokú kariéru, aj priazeň panovníčky, zostal hrdým Slovákom a vždy sa hlásil k slovenskému pôvodu. Zomrel v roku 1783 vo Viedni, kde je aj pochovaný.