JUNIOR AUTOMOTIVE TALENTS 2017/2018

Odborná stáž v Nemecku úspešne pokračuje ďalej. Dôkazom toho je aj vycestovanie ďalších piatich žiakov do Nemecka. Sú to žiaci študijných odborov mechanik – elektrotechnik a autotronik: Patrik Šúň, Tomáš Mikula, Stanislav Kačeriak, Ján Radovan Hanko a Sebastián Kučera.

Koordinátor projektu v škole, Mgr. Marcela Hubočanová, spoločne s vedením školy podporujú túto vzájomnú spoluprácu s nemeckými partnermi, a teda výmenu a odbornú prípravu žiakov našej školy nemeckou národnou automobilovou službou. Cieľom je vytvoriť základ pre dlhodobú spoluprácu. Dôraz je kladený na rozvoj odborných, osobných a jazykových skúseností. Okrem toho vyhliadky na trhu práce by mali umožniť žiakom zamestnať sa na medzinárodnej úrovni.

Touto cestou by sme tiež chceli pripomenúť odbornú stáž, ktorá sa uskutočnila v jeseni 2017. Zúčastnili sa jej  žiaci: Christian Thoene (Karlsruhe), Jakub Cep (Karlsruhe), Vladimír Šramek (Karlsruhe), Filip Hronský (Frankfurt), Martin Pažický (Frankfurt), Ján Brezina (Karlsruhe), Michal Franček (Gräfelfing), Radoslav Kašuba (Gräfelfing), ktorým týmto  ďakujeme.

Jakub Cep: „Videl som čisté ulice, nádherné prostredie. Bol som v inej komunite ľudí a zažil úplne inú komunikáciu s ľuďmi. Ľudia boli vynikajúci a aj práca, v ktorej som sa veľa naučil.“

Nie je to však iba o tých pozitívach, ale aj negatívach. Nie vždy sa podarí zariadiť cestu späť bez  prestupov a dlhého čakania. Problémy sa vyskytli aj pri vybavovaní miestnej hromadnej dopravy, ubytovaní, ak bolo potrebné sa po niekoľkých týždňoch presťahovať, ale i priamo v servise, kde sme natrafili  na nie práve  milého šéfa. Všade je to o ľuďoch, a častokrát nás práve negatívna skúsenosť dokáže postaviť znova na nohy a bojovať ďalej.

V máji nás čaká obchodné rokovanie s Junior talents, ale i s novou nemeckou spoločnosťou, ktorá by chcela začať spoluprácu s našou školou. Tešíme sa na nové ponuky a možno aj spoluprácu.