Odborná exkurzia v COOP Jednote – Logistickom centre, a. s.

Dňa 13. 02. 2018 sa žiaci III.AP a II.BP triedy dopravnej akadémie pod vedením     Ing. Duháčkovej a Ing. Antalovej zúčastnili odbornej exkurzie v COOP Jednote – Logistickom centre, a. s. v Hornom Hričove.

COOP Jednota – Logistické centrum, a. s. vzniklo v r. 2008.  V r. 2013 sa z neho po ukončení činnosti vlastného veľkoobchodného skladu realizujú expedície tovaru pre maloobchodné predajne.

Hlavnou činnosťou logistického centra je nákup a distribúcia potravinárskeho a priemyselného tovaru pre 325 maloobchodných predajní 4 spotrebných družstiev COOP Jednota: Žilina, Čadca, Martin a Prievidza. Úlohou expedície tovaru z logistického centra je jeho efektívnejší nákup a práce s prebratím v maloobchodných predajniach.

Hlavnou črtou systému COOP Jednota Slovensko je snaha predávať čo najviac kvalitných domácich potravín od slovenských výrobcov, aby sa  podporil  predaj slovenských výrobkov a prispelo sa tak k lepšej ekonomickej situácii a konkurencieschopnosti na našom trhu.

Počas exkurzie nás priestormi logistického centra sprevádzal manažér skladu  p. Marián Matejovič. Zamerali sme sa na činnosti skladových operácií v praxi. Prechodom cez určené priestory skladu sme videli uskladnený paletizovaný tovar uložený podľa druhov suchého tovaru v regáloch a v klietkach, ovocie a zeleninu v prepravkách, manipulačné plochy pre pohyb mechanizačných zariadení, plochy príjmu tovaru na jednej strane skladu, expedície na druhej strane skladu, plochy balenia a prešli sme okolo administratívnych priestorov. Väčšie maloobchodné predajne si chýbajúci tovar z logistického centra objednávajú prostredníctvom softvéru, menším je pridelený. Príslušní pracovníci skladu tovar skompletizujú podľa potrieb predajne – t.j. na europalete sú uložené rôzne druhy tovaru. Takto prichystaná europaleta, vrátane tovaru, sa naloží do príslušného cestného dopravného prostriedku, a potom sa tovar prepraví do potrebnej maloobchodnej predajne. Vodič nasledovne vyzdvihne obaly a prepravky, prepraví ich späť do logistického centra, aby sa uskladnili v sklade obalov. Dodávatelia tovaru logistického centra sú z územia celého SR. Po prijatí tovaru do príslušného softvéru v sklade sa vytlačí štítok na tovar, pod označením  ktorého je tovar evidovaný. Exkurzia poskytla žiakom príležitosť overiť si svoje poznatky získané v škole s praxou.