VIANOCE V ŠI – spoločné posedenie

V pondelok večer, 18. decembra 2017,  sa ubytovaní žiaci stretli v klubovni školského internátu, kde si pri vianočných koledách a rozsvietenom adventnom venci spríjemnili predvianočnú atmosféru.

Na stoloch rozvoniavalo vianočné pečivo, ktoré si v adventnom čase žiaci pripravili pod vedením vychovávateľky Winklerovej. Z veľkého hrnca čaju, ktorý pripravila p. Pecková všetci ochutnali.

Žiaci porozprávali aj o netradičných vianočných zvykoch v ich bydlisku a nakoniec sme si vzájomne popriali krásne a šťastné vianočné sviatky plné lásky a pohody.