Odborná exkurzia – Letisková spoločnosť Žilina, a. s.

Dňa 29. 11. 2017 sa žiaci II.AP triedy dopravnej akadémie pod vedením Ing. Antalovej zúčastnili odbornej exkurzie v rámci Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. v Dolnom Hričove – Letisko Žilina.

Obchodné využitie, zabezpečenie prevádzkových služieb a technickú obsluhu letiska Žilina vykonáva Letisková spoločnosť Žilina, a. s. , ktorá je prevádzkovateľom letiska.

Letisko Žilina ako verejné medzinárodné letisko sa využíva pre leteckú dopravu slovenských a zahraničných leteckých spoločností, lety firemných a súkromných lietadiel, letecký výcvik študentov ŽU, športové lietanie, sanitné lety, špeciálne letecké práce a činnosť letectva Armády SR. Letisko slúži pre región SZ Slovenska s približne 1,2 mil. obyvateľov. Prepravuje zamestnancov zo stredného a vyššieho manažmentu firiem. Prepravuje aj potrebné komponenty, prístroje či odborných technikov pre priemyselné podniky sídliace blízko Žiliny, aby sa nezastavila výroba spomínaných podnikov. Základ prepráv sa týka obchodu, pričom sa často lieta do Nemecka a Chorvátska.

Cestujúci v rámci služobných ciest do zahraničia na otočku s využitím služieb niektorej z  leteckých spoločností aerotaxi ušetria náklady na ubytovanie. Letisko má aj priestory pre VIP klientov.

Počas odbornej exkurzie nám Ing. Pištíková vysvetľovala fungovanie nákladnej, ale hlavne osobnej leteckej dopravy. Dozvedeli sme sa o Check-ine online i to, že letisko plní požiadavky dopravcu napr. ohľadom rozmerov batožiny, ktoré si dopravca pre cestujúcich stanoví. Lietadlo vzlieta aj pristáva oproti smeru vetra. Tiež sme sa dozvedeli o navigačnom systéme na letisku Žilina so skratkou ILS (Instrument Landing System). ILS naviguje pilota pri pristávaní lietadla do bodu vo vzduchu v rozmedzí od 300 – 500 m nad letiskom. Pilot sa následné musí sám dostať na plochu letiska.

Počas informácií sme videli priestor Check-inu leteniek a batožiny, prešli sme cez bezpečnostnú kontrolu, pričom žiaci si mohli na vlastné oči pozrieť jej reálny priebeh v praxi. V rámci terminálu sme prešli cez Gate (odletová brána = priestor na čakanie lietadla) vonku, dostali sme sa do  blízkosti priestorov určených pre pristávanie a odlety lietadiel. Videli sme 2 rolovacie dráhy, ktoré sa v závislosti od smeru vetra napájali na vzletovú a pristávaciu dráhu. Žiaci si mohli všimnúť i meteorologickú záhradku a riadiacu vežu. V hangári sme si prezreli jedno a dvojmotorové lietadlá. Neskôr sme prešli do priestorov pre výdaj batožiny.

Po skončení odbornej exkurzie na letisku  sme sa so zážitkami a novými poznatkami pobrali domov.