Záložka do knihy spája slovenské školy

V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2017 vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave  6. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy – Záložka do knihy spája slovenské školy na tému „ Literárne osobnosti môjho regiónu „

Úlohou uvedeného projektu bolo vytvoriť záložky do knihy. Nezaváhali ani naši žiaci 1. – 3. ročníka študijných odborov a spolu s vyučujúcimi SJL „vyrobili” naozaj nádherné a veľmi zaujímavé záložky. Využili hlavne svoju fantáziu, manuálnu zručnosť, šikovnosť. Ich námaha nebola zbytočná, pretože im bola pridelená partnerská škola, s ktorou si vymenili spomínané záložky.

Svojimi skúsenosťami, zručnosťami sa podelili so žiakmi Obchodnej akadémie v Topoľčanoch, ktorých práce boli taktiež nápadité, s fantastickými prvkami.

Cieľom celého projektu bolo a je podporiť čítanie žiakov, rozvíjať čitateľskú gramotnosť, ich fantáziu a manuálnu zručnosť.