Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat SŠ

Dňa 20. 11. 2017 sa v Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23,  Žilina uskutočnil volejbalový turnaj  zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat SŠ.

Z našej školy sa uvedenej súťaže zúčastnilo družstvo v zložení:

Nikola Maruňáková, Marta Vesová, Monika Mravcová, Laura Škorvánková,  Miroslav Melo, Marián Beháň, Norbert Nižný, Ľuboš Milo, Jakub Majchrák

Naši žiaci  podali kvalitné výkony a získali  3.  miesto  ako aj víťazný pohár. Ich  umiestnenie je  pekným úspechom našej školy, za čo im patrí poďakovanie.