Olympiáda v nemeckom jazyku

V tomto školskom roku, dňa 15. novembra 2017,  sa konal už 28. ročník olympiády v nemeckom jazyku. 13 žiakov, ktorí sa zúčastnili, prejavili záujem o nemecký jazyk a nemecky hovoriace krajiny. Súťažili v kategórii 2D a dvaja najlepší postupujú do ďalšieho súťažného kola – okresného.

ONJ má písomnú a ústnu časť. Cieľom písomnej časti je preveriť jazykové kompetencie (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, praktické ovládanie jazyka) súťažiacich.  V ústnej časti sa hodnotí splnenie úlohy na základe zadania, komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania, jazyková úroveň (gramatika, syntax) a rozsah slovnej zásoby a jej použitie.

Tohtoročnými víťazmi olympiády sa stali:

  1. miesto Klaudia Smolková IV.CP
  2. miesto    Rastislav Pariš IV.BP
  3. miesto  Lukáš Jedinák IV.CP
dav
dav
dav

Víťazom blahoželáme a Klaudii Smolkovej a Rastislavovi Parišovi prajeme úspešnú reprezentáciu našej školy v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku