Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 21.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo 28. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 32 študentov študijných odborov. Žiaci preukázali znalosti z oblasti počúvania, čítania s porozumením a využitia jazyka v jednotlivých gramatických cvičeniach. Po písomnej časti nasledovala ústna časť, ktorej cieľom bolo preukázať komunikačné zručnosti v rámci simulačných rozhovorov a v neposlednom rade tvorivosť a predstavivosť pri opise obrázka.

Všetci zúčastnení svoje úlohy zvládli ku spokojnosti odbornej komisie, ktorú tvorili Mgr. Paula Panáková, Mgr. Adriána Pikorová a Mgr. Lucia Makúchová.

Víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku sú:

Poradie Trieda Meno Počet bodov
1. IV.BP Andrej Martinický 63
2. IV.CP Robert Verhaar 62
2. IV.AM Tomáš Kasman 62
3. II.BM Erik Kostelanký 61
3. II.AP Marek Kováčik 61

 

Víťazom srdečne blahoželáme a Andrejovi Martinickému zo IV.BP prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Ocenení žiaci si odniesli nielen pekné vecné ceny, ale aj bohaté skúsenosti. Všetkým úspešným súťažiacim blahoželáme a prajeme im veľa ďalších študijných úspechov v anglickom jazyku. Tešíme sa na ďalšie podobné súťaže v novom roku.