Návšteva TIK Žilina

Dňa 27. 10. 2017 sa žiaci z triedy III. BP  študijného odboru dopravná akadémia   v rámci predmetu cestovný ruch a doprava zúčastnili odbornej exkurzie v TIK Žilina.

Pracovníčka TIK zoznámila študentov s činnosťou TIK ako je poskytovanie bezplatných informácií o kultúrnych pamiatkach, prírodných atraktivitách, kultúrnych a športových podujatiach. TIK sprostredkúva sprievodcovské služby, prehliadky mesta a hlavne organizuje aktivity súvisiace s prezentáciou mesta a okolia na veľtrhoch cestovného ruchu. Žiaci sa zapájali do diskusie, zaujímali sa o   aktivity na podporu rozvoja cestovného ruchu. Na záver sme si prezreli jednu z najkrajších secesných stavieb v Žiline Rosenfeldov palác. Bol postavený v secesnom štýle v roku 1907 podľa žilinského architekta Mikuláša Rautera . Architektúrou pripomína viedenský Belvedér a je považovaný za najkrajšiu budovu v meste. Od roku 2009 je národnou kultúrnou pamiatkou. Pracovníčka TIK nás previedla palácom a zoznámila študentov s históriou paláca.