„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta“

O pravdivosti citátu sa presvedčili študenti I.BM, ktorí 02.11.2017 navštívili Krajskú knižnicu v Žiline.

Niektorí tu boli prvýkrát a boli veľmi prekvapení o počte kníh (60 tisíc), ktoré sa nachádzajú v takom „malom priestore“.

Zaujal ich aj odborný výklad lektorky, ktorá podrobne vysvetlila funkcie a dôležitosť knižníc, popasovali sa aj so slovíčkom „beletria“, prezreli si jednotlivé časti náučnej, vedeckej literatúry. Zaujímavé boli knihy pre nevidomých, ale aj on-line katalógy kníh. Na prízemí knižnice boli študenti informovaní o vypožičaní kníh, čitateľskom preukaze.

Dúfam, že aj táto „malá“ návšteva knižnice splnila svoj cieľ a podporí rozvoj čitateľskej gramotnosti našich študentov.