Európsky týždeň mobility

Europsky týždeň mobility sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom, aby obyvatelia miest a obcí začali využívať pre  prepravu multimodálnu dopravu  peši, bicyklom, či hormadnou dopravou – ako alternative osobnej automobilovej dopravy.

Dopravná akademia v Žiline sa aj tento rok rozhodla zapojiť a podporiť skvelú myšlienku zameranú na ochranu životného prostredia. Touto cestou vyzýva všetkých žiakov a zamestnancov školy, aby nechali doma svoje osobné motorové vozidlo.

Podmienkou bezplatnej jazdy v autobusoch a trolejbusoch DMPŽ je platný vodičský preukaz.

Bližšie info: http://www.dpmz.sk/n419/