Odborná exkurzia v DPMŽ

16. júna 2017 sa žiaci nadstavbového štúdia triedy I. AN triedy zúčastnili odbornej exkurzie v DPMŽ.

Počas viac ako 2-hodinovej návštevy tohto podniku sa žiaci  oboznámili s organizáciou MHD, navštívili dispečing aj priestory starostlivosti a údržby mestských autobusov a trolejbusov. Najskôr však  boli  poučení o dodržiavaní BOZP v areáli. Celou exkurziou nás sprevádzali odborní pracovníci DPMŽ, ktorí žiakom podávali zaujímavé a podrobné informácie o organizácii činností ich podniku.

Žiaci si touto zaujímavou exkurziou mohli reálne predstaviť problematiku, ktorú preberali na odborných predmetoch.