Vitajte v našom regióne

Na 14. ročníku súťaže Vitajte v našom regióne sa v Žiline zišlo 46 tímov základných a stredných škôl zo Slovenska, ktoré sa od začiatku školského roka venovali predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu a na súťaži prezentovali svoje regióny.

Cieľom súťaže bolo nájsť nejaký bod, moment, príbeh alebo čokoľvek, čo by mohli širokej verejnosti predstaviť kreatívnym a zaujímavým spôsobom, v snahe pritiahnuť širokú verejnosť z celého Slovenska, prípadne aj zo zahraničia.

Našu školu reprezentovali 2 študentské firmy. Študentská firma TOUR DE ŽILINA, ktorú reprezentovali študenti z III.CP Adrián Hvorečný, Natália Miháliková, Klaudia Smolková, Martina Borisová a Samuel Válek pod vedením Ing. Jany Kostolnej, ktorí prezentovali cyklistické trasy spojené s prehliadkou turistických zaujímavostí okolia Žiliny.

Druhá študentská firma ŽILINA BOYS z triedy III. BP Matúš Medňanský, Marek Ďuriš, Miroslav Skukálek , Radován Patrnčiak a Erik Svitek spolu s pani profesorkou Ing. Zdenkou   Dubovickou prezentovali  čičmianske  vzory a  medovníky zdobené čičmianskymi vzormi. Účelom prezentácie bolo  upozorniť návštevníkov na prekrásne miesta žilinskej oblasti, ktoré stoja za to osobne ich  navštíviť. Študenti si v praxi vyskúšali, ako vyzerá reálny veľtrh, aké sú podmienky na jeho prípravu a  realizáciu, čo všetko musí podnikateľ alebo organizácia urobiť pre  úspešný marketing a následné prezentácie svojich produktov. Preverili si i prezentačné a komunikačné zručnosti, ako aj schopnosť reagovať na otázky návštevníkov veľtrhu. Predstavili nimi spracovaný propagačný materiál o našom regióne a svoj produkt Cyklistické trasy okolia Žiliny a Čičmianske vzory. Hoci sa študenti neumiestnili na najvyšších priečkach, ich víťazstvom bola samotná účasť na tomto podujatí, konfrontácia so študentami z celého Slovenska a získanie neoceniteľných skúseností. Môžeme byť na ne právom hrdí, lebo obstáli pred porotou, ktorá bola zostavená zo zástupcovMinisterstvadopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,JA Slovensko a  podnikateľov v oblasti cestovného ruchu. Patrí im poďakovanie za dôstojnú reprezentáciu školy i nášho regiónu.