Maturanti preukázali svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti

Keď sa povie maturita, každý z nás si predstaví skúšky, ktoré pre mladého človeka znamenajú odrazový mostík do reálneho života. Okrem teoretických vedomostí sa žiaci každoročne testujú aj z praktických skúseností vo svojom odbore. Výnimkou nebol ani tento školský rok.

V dňoch 24. – 27. apríla 2017 sa totiž konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky aj v našej škole. Žiaci študijných odborov dopravná akadémia a dopravná prevádzka vykonali obhajobu vlastného projektu, na ktorom pracovali počas celého školského roka. Žiakov študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy, technika a prevádzka dopravy, mechanik elektrotechnik čakala praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy. Praktická časť maturitnej skúšky sa teda pre našich študentov už skončila.

Naše poďakovanie patrí predovšetkým odborným učiteľom a majstrom odbornej výchovy, ktorí sa zaslúžili o dôstojný priebeh praktickej časti maturitnej skúšky.

Aj tohtoročným maturantom želáme, aby skúšku dospelosti dotiahli do úspešného záveru.