Exkurzia VW Martin

Dňa 26.05.2017 sa žiaci I.ANIII.BP Dopravnej akadémie v Žiline pod vedením Ing. Ľ. Hrbáňovej, Ing. M. Chajdákovej zúčastnili odbornej exkurzie v martinskom závode Volkswagen Slovakia, ktorý svoju činnosť začal v roku 2000.

Žiaci mali možnosť vidieť výrobu komponentov pre prevodovky a podvozky. Produkčné portfólio závodu tvoria diferenciály, príruby, brzdové bubny, brzdové kotúče, náboje kolies, prírubové hriadele a synchrónne krúžky. Komponenty sa montujú do áut značiek Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT a Porsche.

Ďakujeme zamestnancom martinského závodu za zaujímavý výklad a možnosť nahliadnuť do procesu výroby.

Ing. Ľ. Hrbáňová, Ing. M. Chajdáková