DANUBIUS HEALTH SPA RESORT THERMIA A ESPLANADE – Piešťany

Dňa 16. 05. 2017 sa žiaci III.CP a II.AP spolu s pedagogickým dozorom Ing. Janou Kostolnou  a  Mgr. Annou Medviďovou zúčastnili odbornej exkurzie – prehliadky päťhviezdičkového hotelového komplexu Danubius Health SpaResort ThermiaPalace a štvorhviezdičkového hotela Esplanade.

Oba hotely sú situované v malebnom prostredí kúpeľného ostrova. Renovovaný secesný skvost ThermiaPalace, postavený v roku 1912, je priamo spojený s kúpeľným domom Irma Health Spa s unikátnym bahniskom a zrkadliskom, ponúka viac ako 60 liečebných procedúr. Históriu, zaujímavosti Piešťan, kúpeľné hotely, kúpeľné domy, liečebné procedúry si mohli študenti  pozrieť na videu. Exkurzia pokračovala prehliadkou hotelov. V  oboch hoteloch sme obdivovali rôzne druhy ponúkaných izieb ako izbu Komfort, Premium, Deluxe, apartmán i prezidentský apartmán, reštaurácie –  Grand Restaurant, Salón Hubertus, Café Alexander, Orchidea, Rosa, Calla, kongresové sály a balneoterapeutické centrum. Komplexom nás sprevádzali manažéri hotelov, ktorí nám poskytli mnohé zaujímavé informácie o hoteli, jeho histórii a súčasnosti. Žiaci sa zapájali do diskusie, pýtali sa na rôzne zaujímavosti súvisiace s hotelom. Získané informácie sú pre študentov obohatením odborných vedomostí nielen z teoretického, ale predovšetkým z praktického hľadiska pri zabezpečovaní kúpeľných, ubytovacích, stravovacích, kongresových a doplnkových služieb hotelového zariadenia.

K celkovej pohode počas odbornej exkurzie  prispelo i príjemné slnečné počasie, ktoré bolo naším príjemným spoločníkom.

Ďakujeme žiakom za dochvíľnosť, príkladné správanie a vzornú reprezentáciu školy.