EXKURZIA – Slovenský Betlehem – Rajecká Lesná

1. a 2. decembra 2016 žiaci prvých ročníkov – I.AM, I.BM, I.AP a I.BP spolu s vyučujúcimi Ing. Pšaneckým, Mgr. Moravčíkovou, Ing. Rezníčkovou a PaedDr. Daubnerovou navštívili Rajeckú Lesnú, ktorá ukrýva jedinečnú raritu, najväčší drevený pohyblivý betlehem v Európe.

Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej vytvoril majster Jozef  Pekara, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980.

Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie v meste Betlehem a jeho život, ale aj dejiny slovenského národa. Scéna Božieho narodenia sa nachádza uprostred diela a je začlenená do obce Rajecká Lesná. Okolo nej sú zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami. Hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a ďalšie. V pozadí sa týči Kriváň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej krajiny. Každý návštevník zo Slovenska tu nájde kus zo svojho domova, jeho históriu a tradície.

Dielo, ktoré je 8,5 m dlhé, 2,5 m široké a 3 m vysoké,  zobrazuje práce a remeslá, ktorými sa voľakedy slovenský ľud zaoberal, jeho národné kroje, zvyky a spôsob života.