Červené stužky

dav

Červené stužky sú medzinárodným symbolom boja proti AIDS. Červená farba bola vybratá ako symbol krvi a života.

SVETOVÉ ŠTATISTIKY: Približne 40 miliónov ľudí na svete je HIV nakazených. Najpostihnutejšia je Afrika. Najviac nárastov v počte nakazených HIV za posledných pár rokov bolo hlásených z východnej Ázie, východnej Európy a strednej Ázie.

Dňa 1. decembra 2016 sme sa na Mestskom úrade v Žiline zúčastnili stretnutia pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Po otvorení stretnutia a privítaní hostí nasledovala odborná prednáška na tému HIV/AIDS a predstavenie projektov pomoci chorým. Nasledovalo vyhlásenie desiatich kampaňou ocenených pedagógov a vyhodnotenie výtvarných a športových súťaží.

Kampaň Červené stužky sa uskutočňuje pod vedením odborných garantov zo Slovenska a zo zahraničia. Kampaň je venovaná mladým ľuďom, ktorí sa do nej zapájajú rôznymi aktivitami.

Naša škola ju podporuje pripnutím červených stužiek, ktoré vyjadrujú solidaritu v boji proti chorobe AIDS a zapojením sa do športovej súťaže.

Poďakovanie patrí žiakom z I.BP triedy za ich účasť na stretnutí a  všetkým, ktorí sa zúčastnili športovej súťaže.

dav
dav