Staroslovenská škola hlaholiky

image1Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja zorganizoval 27.10.2016 súťaž žiakov stredných škôl ŽSK s názvom „Staroslovenská škola hlaholiky”.
Uvedenej súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy – Stella Privarová, Paulína Pohančeníková a Laura Škorvánková z II.BP triedy.
Harmonogram podujatia bol nasledovný:
I. časť – teoretická – v ktorej boli prítomní oboznámení formou prezentácie s históriou vzniku hlaholiky a jej osvojovania
II. časť – praktická – realizovaná formou tvorivých dielní hlaholiky, kde si prítomní mohli prakticky vyskúšať písanie hlaholiky, tvarovanie znakov hlaholiky z plastelíny, drôtikov a špagátov a tiež písanie hlaholiky husím brkom

Do tvorivej práce sa zapojili nielen žiaci, ale aj prítomní učitelia. Na záver boli najlepšie práce vyhodnotené a ich tvorcovia odmenení vecnými cenami.

image2 image3