Odborná exkurzia – Metsa Tissue Slovakia s. r. o.

obr-c-1Dňa 24.10.2016 sa žiaci IV.BP triedy dopravnej akadémie, pod vedením Ing. Nogovej a Ing. Dubovickej, zúčastnili odbornej exkurzie vo výrobnom podniku Metsä Tissue Slovakia s. r. o. v Žiline.

História žilinského výrobného závodu siaha do roku 1905 výrobou celulózy pre papierové výrobky a výrobky zo syntetických vlákien. Od roku 1983 vyrába produkty papierovej hygieny z tissue papiera. V roku 2006 sa stal súčasťou Metsä Tissue po akvizícii spoločnosti Tento, a.s. Výrobný závod má 2 papierenské stroje, 6 spracovateľských liniek a 1 linku na spracovanie zberového papiera. Za rok vyrobí okolo 65 000 ton hotových výrobkov – sortiment toaletného papiera, kuchynských utierok a hygienických vreckoviek. Vyrába produkty pre spotrebiteľské značky Tento, Mola a Lambi a priemyselnú značku Katrin vrátane tissue produktov pod privátnymi značkami zákazníkov napr. pre obchodné reťazce.

V rámci odbornej exkurzie sme boli rozdelení do 2 skupín. Obe skupiny so sprievodcami z oddelenia logistiky videli rovnaké oblasti logistiky, ale z dôvodu bezpečnosti v inom poradí. Začali sme oblasťou paletové hospodárstvo, kde sme sa napr. dozvedeli, aký dlhý je priemerný životný cyklus europaliet. Zaujímavou informáciou bolo, že výrobný podnik neprepravuje paletizované papierové produkty, ale využíva outsourcing, teda cestné dopravné spoločnosti, ktoré vykonajú prepravu. Nasledovala čistička odpadových vôd, sklad zberového papiera. Vysvetlenou oblasťou bol  i odpad, vznikajúci pri spracovaní zberného papiera. Prezreli sme si sklad papierenských kotúčov, kde sa pohybovali manipulačné zariadenia. Zberné nádoby v areáli výrobného závodu boli označené ako  Triedený odpad – obaly. Zaujímavá časť exkurzie bola v hale, kde sme videli napr. spracovanie veľkého papierenského kotúča na malé rolky pomocou píly, automatizované vytváranie skupinových a prepravných obalov vrátane papierenských produktov, ich pohyb na dopravníkoch, činnosť balenia produktov s europaletami, uskladnenie paletizovaných hotových výrobkovvychystávanie.

Odborná exkurzia bola prínosom z hľadiska informácií od objednávky papierenských produktov, cez oblasť výroby, paletizácie, etiketovania, až po distribúciu k zákazníkom a následné vrátanie europaliet do výrobného podniku. Odborná exkurzia poskytla žiakom príležitosť overiť si svoje poznatky získané v škole s praxou.