Besedy s príslušníkom mestskej polície

img_20161115_093330V dňoch 7.11. 2016 – 15.11.2016 sa v dopravnej akadémii  konali besedy s príslušníkom mestskej polície, por. Marekom Šmárikom. Zúčastnili sa ich žiaci prvých a druhých ročníkov študijných a učebných odborov.

Témy „Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov“ a  „Trestnoprávna  zodpovednosť“  žiakov zaujali.  Nešlo len o konštatovanie faktov, ale aj o príbehy zo života, ktoré rozprúdili diskusiu.  Žiaci sa dozvedeli množstvo informácií aj o práci policajtov, ktorá je veľmi náročná.

Besedy boli vedené na profesionálnej úrovni, boli zaujímavé a žiaci ich hodnotili veľmi kladne.

Por. Šmárikovi ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

PaedDr. Jana Daubnerová, výchovná poradkyňa

img_20161115_092606