Odborná exkurzia – Letisková spoločnosť Žilina, a. s.

fotka-letiskoDňa 21.10.2016 sa žiaci II.BP triedy dopravnej akadémie pod vedením Ing. Nogovej zúčastnili odbornej exkurzie v rámci Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. v Dolnom Hričove – Letisko Žilina.

Obchodné využitie, zabezpečenie prevádzkových služieb a technickú obsluhu letiska Žilina vykonáva Letisková spoločnosť Žilina, a. s. , ktorá je prevádzkovateľom letiska.

Letisko Žilina bolo pôvodné športové letisko. V súčasnosti je toto verejné letisko využívané pre leteckú dopravu slovenských a zahraničných leteckých spoločností, lety firemných a súkromných lietadiel, letecký výcvik študentov Žilinskej univerzity, športové lietanie, sanitné lety, špeciálne letecké práce a činnosť letectva Armády SR. Letisko Žilina slúži pre región SZ Slovenska s približne 1,2 mil. obyvateľov. Je zamerané na prepravu cca do 50 cestujúcich na lietadlo, ako aj komponentov prepravujúcich pomocou leteckých kontajnerov, určených pre priemyselné podniky nachádzajúce sa v blízkom okolí Žiliny.

Cestujúci v rámci služobných ciest s využitím služieb niektorej z množstva leteckých spoločností aero taxi ušetria náklady na ubytovanie. Letisko má aj špeciálne vyhradené priestory pre VIP klientov.

Po úvodnom privítaní zamestnankyňou letiska sme boli informovaní o činnosti letiska Žilina. Počas trvania exkurzie sme sa zamerali na osobnú dopravu. Dozvedeli sme sa výhody check-in online i to, že letisko plní požiadavky dopravcu napr. ohľadom rozmerov batožiny, ktoré si sám dopravca pre cestujúcich stanoví. Lietadlo vzlieta aj pristáva vždy oproti smeru vetra. Taktiež sme dostali informácie o navigačnom systéme využívanom na letisku so skratkou ILS (Instrument Landing System). Tento navigačný systém naviguje pilota pri pristávaní lietadla do bodu vo vzduchu v rozmedzí od 300 – 500 m nad letiskom. Pilot sa následné musí sám dostať na plochu letiska.

Počas informácií sme priebežne prešli cez Check-in leteniek a batožiny.  Nasledovala bezpečnostná kontrola a žiaci si mohli na vlastné oči pozrieť jej reálny priebeh v praxi. Ďalej sme v rámci terminálu prešli cez Gate (odletová brána = priestor na čakanie lietadla) vonku, dostali sme sa do  blízkosti priestorov určených pre pristávanie a odlety lietadiel. Videli sme 2 rolovacie dráhy, ktoré sa v závislosti od smeru vetra napájali na vzletovú a pristávaciu dráhu. Ďalej sme videli meteorologickú záhradku, riadiacu vežu, hangár. V hangári sme si  prezreli jedno a dvojmotorové lietadlá. Neskôr sme sa presunuli do priestorov určených pre výdaj batožiny.

Po skončení exkurzie na letisku Žilina sme sa plní zážitkov a nových poznatkov pobrali  domov.