Návšteva Literárneho múzea v Martine

gallery_literarne-muzeum-slovenskej-narodnej-kniznice_221.10.2016.

V rámci literárnej exkurzie sa žiaci I.AM a I.BM  zúčastnili besedy a prehliadky Literárneho múzea v Martine. Expozícia v tomto múzeu je zameraná na históriu slovenskej literatúry od najstarších čias až po súčasnosť. V čase a priestore sme sa presunuli na územie Veľkej Moravy – príchod Konštantína a Metoda, prvé písmo – hlaholika a prvý spisovný jazyk – staroslovienčina. Lektorka tohto múzea veľmi pútavo rozprávala o ďalšom vývine našej literatúry – od obdobia humanizmu, renesancie, baroka až do obdobia romantizmu. Študentov zaujali zachovalé pamiatky z týchto období, či už literárne diela, almanachy, ale aj rôzne rekvizity. I takouto formou si žiaci ešte viac upevnili svoje vedomosti, ktoré získali na hodinách SJL a pohotovo reagovali na otázky lektorky múzea.