Červené stužky

DSC_0032Dňa 1. decembra 2015 sme sa zúčastnili stretnutia pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS v Mestskom úrade Žilina. Po otvorení stretnutia nasledovala odborná prednáška na tému HIV/AIDS a predstavenie projektov pomoci chorým. Pútavou bola prezentácia pomoci ľuďom v Tanzánii, v jednej z krajín s najväčším počtom HIV chorých na svete.

Od začiatku monitorovania HIV/AIDS v roku 1986 zaznamenali na Slovensku spolu 577 prípadov nakazenia vírusom HIV. 498 prípadov sa vyskytlo u mužov a 79 u žien. U 76 osôb, konkrétne 65 mužov a 11 žien prešla HIV infekcia do štádia AIDS. Za toto obdobie zaznamenali 53 úmrtí HIV infikovaných osôb, z toho 41 v štádiu AIDS. Najviac HIV infikovaných ľudí žije podľa štatistík vo väčších mestách a najvyšší výskyt HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Kampaň Červené stužky sa uskutočňuje pod vedením odborných garantov zo Slovenska a zo zahraničia. Kampaň je venovaná mladým ľuďom, ktorí sa do nej zapájajú rôznymi aktivitami.

Naša škola ju podporuje tiež nosením červených stužiek, ktoré vyjadrujú solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Červená farba predstavuje symbol krvi a života.

Poďakovanie patrí žiakom z III. DP a IV.AM triedy za ich účasť na stretnutí a všetkým, ktorí si pripli v tento deň červenú stužku.

DSC_0046 (2) DSC_0041