Exkurzia v poľskom Oswienčime

Snimka001Dňa 10. 11. 2015 sa 38 žiakov z druhých ročníkov a III.AM triedy, pod vedením vyučujúcich Mgr. Ing.Pacekovej a Ing.Chajdákovej, zúčastnilo exkurzie do bývalého koncentračného tábora v Oswienčime, ktorý sa stal symbolom holokaustu.

Počas cesty autobusom nám sprievodkyňa sprostredkovala informácie o histórii slovenských a poľských miest.

V samotnom bývalom koncentračnom tábore sme sa dozvedeli, čo sa dialo v najväčšom vyhladzovacom tábore počas existencie Tretej ríše. Učitelia aj žiaci boli teoreticky pripravení na to, čo sa tam odohrávalo, no prakticky nás zaplavil pocit tiesne, atmosféra veľkej tragédie, ktorú tam bolo cítiť aj takmer 70 rokov od oslobodenia koncentračného tábora.

Počas prehliadky sme mali možnosť stretnúť sa s mnohými skupinami návštevníkov z celého sveta.

Snimka002 Snimka003 Snimka004 Snimka005 Snimka001